lördag 25 oktober 2014

Maskulinitet och skolskjutningar?

Snubblade på följande post av Anita Sarkeesian, alltså en av tjejerna i gamergatekontroversen:

"Not a coincidence that it's always men and boys committing mass shootings [...]"
"We need to seriously adress connections between violence, sexism and toxic ideas of manhood before men and boys commit more mass shootings." 

Kollektiv Skuld alltså, om budskapet inte gick fram.

Kommer i fortsatta resonemanget utgå från att de obekräftade utsagor som Anita bygger på faktiskt stämmer, dvs att Fryberg först hade blivit nobbad av en tjej, och att han därefter sköt just den tjejen, skadade fyra andra elever svårt, för att slutligen ta sitt eget liv.

Anita påstår att Frybergs föreställningar om manlighet, och de föreställningar om våld/sexism som hör till sagda föreställning, är att beskylla för allt detta.....och jag tror att det stämmer.

Många killar (jag är "inte" oskyldig till detta) mäter sitt värde (self-worth) i just kvinnlig uppskattning och bekräftelse. Det kan få tragiska konsekvenser...både för killen själv, och alla runtomkring. Jaylen hade (liksom Elliot Rodgers) bevisligen en väldigt dålig mansbild. Han tyckte sig inte vara värd någonting, utan just den här tjejens bekräftelse. I syfte att upprätta någon liten del av sitt (upplevda) värde, valde han därför att hämnas. På den som tagit hans värde ifrån honom. Att istället för värdelös framstå som farlig, potent. Som någon man bara inte trampar på på det sättet.

Det står klart att detta är en tragisk, och väldigt ohälsosam inställning. Problemet är bara att Anita själv ger stöd åt den inställningen med sitt kollektiva skuldbeläggande. Hon anser män och manlighet inte är värda någonting, utan kvinnlig och feministisk bekräftelse. Inte om de inte anpassar sig, till hur kvinnor och feminister vill att de skall vara.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar