onsdag 23 april 2014

Svensk jämställdhetshistoria!

Från dagens föreläsning:

Abort gjordes lagligt i Sverige 1938, men först gick bara att få tillstånd vid särskilda skäl. Vid incest eller våldtäkt, eller om kvinnans liv var i fara. Men 1946 förändrades lagen, man kunde nu söka på även sociala skäl. Om det fanns skäl att tro att graviditeten kunde påverka kvinnans materiella eller sociala situation åt det sämre.

Tanken var god, men läkarkåren vid tiden var mangrannt mot abort. Ansökan var dessutom tvungen att godkännas av först en gynekolog, och sedan en psykiatriker, efter att först blivit processad av socialtjänsten. Läkarna ställde sig typiskt sett negativa, och kvinnans skäl bedömdes ofta som mindre trovärdiga. I tveksamma fall, var praxis att först ge avslag, och invänta ”avslagssvar”. Ett positivt sådant var samma sak som ett självmordsförsök från kvinnans sida. Först då kunde tillstånd beviljas. Praxis liberaliserades efter hand, i takt med att läkarnas moraluppfattning förändrades. En riktig ändring kunde dock inte ses förrän femton år senare, i början på sextiotalet.

De flesta abortförespråkare på denna tiden var män, de var unga liberaler och socialister, som såg abort som en fråga om frihet. Att själv få bestämma över den egna kroppen. Ett praktexempel var FPU:aren Hans Nestius, som även var redaktör för tidningen Ung Liberal. Nestius förmedlade kontakter med läkare i Polen, till över tusen svenska kvinnor.

Nestius blev sedemera gripen, och hotad med rättegång. I likhet med dagens moralprofeter, ville man även åtala de kvinnor, som begått moraliskt tvivelaktiga akter i utlandet. I detta fall abort. Det blev folkstorm med krav på folkomröstning. En situation som var politiskt ohållbar, i synnerhet för den sittande socialdemokratiska regeringen.

Situationen desarmerades genom en mindre sensation i svensk rättshistoria. Samtliga tusentalet kvinnor, med Hans Nestius i tiden, blev benådade av kungen, på förhand!

Nästan för bra för att vara sant. Läs mer här:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar