fredag 6 februari 2015

SVT Debatt, moralister och humanister

Såg nyss på debatten mellan Hanna Wagenius och Rosanna Dinamarca.

Ett par kommentarer:

Det finns tydliga drag av moralkonseratism i Dinamarcas argumentation. Likt Josephine Butler, ser hon (enligt min tolkning) kvinnan som moraliskt högstående, och i princip asexuell. Ingen kvinna kan enligt denna syn frivilligt tänka sig sälja sex....i varje fall inga "bra" kvinnor, sådana vänstern och Rosanna vill ha att göra med, Eventuella meningsmotståndare, är just sådana som svikit den goda saken, och inte är goda, moraliska kvinnor.  Därför vill Rosanna inte se några självständiga prostituerade, som för egen kraft förbättrar sina villkor. Hon vill i stället ge sociala insatser, dvs tvinga  de omoraliska styckena komma med tiggarmössan i hand.

Som det sig bör.

Jag tycker det märks med all önskvärd tydlighet, att förespråkarna inte bryr sig ett dugg om människors välbefinnande. Det viktigaste är inte att sexsäljarna mår bra. Enligt Rosanna är det snarast viktigast att sexköparna blir skuldbelagda, "att det inte längre är socialt accepterat att köpa sex".

Är det som Dinamarca trycker allra mest på under debatten. Det är ett argument som tyvärr bara stärker mina fördomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar