tisdag 27 augusti 2013

Dryghet

Är ingenting om inte välorganiserad. Min andrahandsplan gick nyss åt helvete, eller det verkar så iaf. Kursen jag tänkt gå är fullsatt. Till min och studievägledarens stora förvåning.

"Läget är 'ovanligt' för oss, vi har dels exceptionellt få återbud och dels ovanligt många sena anmälningar"

Det är inte bara "ovanligt". Första tentan jag skrev på den kursen hade sjuttio procents fail rate. Det finns ingen, utom möjligtvis jag, som läser den jävla kursen frivilligt. Har vid två tidigare tillfällen helt enkelt gått dit och skrivit upp mig mitt i terminen.

Det är inte bara 'ovanligt'. Det är mer eller mindre ett teckan från Gud på att tiden för velande nu får vara överspelad.

Kommer få följa tredjehandsplanen. Jag har en sådan. Har planlagt för alternativa scenarier ända ner till sjättehandsplanen. Min tredjehandsplan, såsom den nu ser ut, går ut på att sticka till Stockholm, checka in på vandrarhem och typ följa ursprungsplanen. Jag kommer visserligen öda pengar, men det är egentligen inget problem.

Dock blir det bara allmänt jävla drygt att lägga om planerna så pass ofta och så pass snabbt, Även om jag visst kan se viss tjusning i det. Bli tvungen att fokusera, omvärdera sin position, improvisera.

Disclaimer: Detta statement är i högsta grad temporärt, och varken definitivt eller bindande på något sätt. Jag förbehåller mig rätten att med omedelbar verkan ändra åsikt, och börja planera i tidigare nämnda, samt alla tänkbara andra riktningar när omständigheterna så kräver, eller jag själv tycker det känns rätt. Varken politiska eller personliga hänsyn kommer att tas. Klagomål riktas lämpligen till tillverkaren.. 

Be right back.

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar