söndag 18 mars 2012

citat som ska odödligförklaras ^^

"Precis som artikeln antyder, är lösningen på Libyenkrisen naturligtvis att övertala Khadaffi att han måste medvetandegöra de genusvetenskapliga aspekterna på hur den patriarkala könsmaktsordningens inbyggda föreställningar om den heteronormativa maskulinitetens tolkningsföreträde har förhindrat en kontextualiserad problematisering kring de förhärskande strukturer i samhället där manlighetens socialiserade drifter görs normbildande och genom dolda härskartekniker osynliggör den radikala feminismens konceptualisering av kvinnligheten som offerroll samtidigt som den genusteoretiska ideologin ersätter sin eventuella mikroskopiska verklighetsanknytning med bludder."

Källa: http://www.newsmill.se/artikel/2011/04/01/f-rest-llningar-om-maskulinitet-bakom-svenska-jas-insatsen-i-libyen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar