fredag 26 oktober 2012

Queerfolk och mansrättsrörelsen.

Finns förvånansvärt stora paraleller här.

Både queerfolket och mansrättsrörelsen känner sig ensamma och isolerade, Missförstådda. Båda grupperna kännser sig dessutom personligen angripna av det omgivande samhället, Som ifrågasätter deras identitet, deras värderingar, deras sätt att leva.

Skulle tolka det där som att vi har flera uppfattningar i samhället som är normerande och förtryckande, beroende på vilken del det är man lever i, och vilken del av det dagliga informaitonsflödet vi är mer känsliga för.

Är i varje fall lute synd vi måste ställa grupperna mot varandra hela tiden. Vad mansrättsrörelsen och queerfolket vill är ju i mångt och mycket samma sak, de vill kunna vara sig själva. Att folk (representerade av antingen PK-samhället eller alla andra) bara ska lägga ner. Sluta försöka tvinga in dom i en roll de varken kan trivas i eller identifiera sig med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar