onsdag 15 januari 2014

Mer om feminism och idealisering

Feminister säger visserligen att de inte själva idealiserar kvinnor, utan snarare förespråkar raka motsatsen. Men det är ändå det som blir nettoeffekten.

Män och killar får höra att deras förhållningssätt, deras sexualitet och själva deras väsen är mindre värt i förhållande till kvinnans. Dessutom får de höra att de ska begränsa sig själva, sluta ta plats och lämna plats åt alla nya starka kvinnor. Om man tycker sig ha makt att komma med ett sådant budskap, har man då inte faktiskt idealiserat sig själv? Är inte framgången av ett sådant budskap beroende av att folk ser upp till dig, och att de vill göra vad du säger?

Om man nu säger att män har kollektiv skuld, och kvinnor kollektiv ”oskuld”, vad är i sådana fall ”det” om inte en kollektiv skuldbeläggning, respektive idealisering?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar