söndag 3 februari 2013

EU, jordbruksstöd och pengar


Sverige betalar idag 31 miljarder till EU. Vi får tillbaka 10 till bönderna och 3 till andra projekt, alltså netto ut ca 18 miljarder. Vore Birgitta Olsson och Yngwe kloka borde de driva en politik som gör att vi hämtar hem dessa 18 och nettobetalar 0 kr.
Det är en utopi att tro att vi i Sverige skall vinna framgång i EU med Olssons modell att sänka hela stödet. Polen betalar som vi ca 30 miljarder och hämtar hem 126. Och tjänar alltså 100 miljarder, enkelt varje år. Så Yngwe, hämta hem pengarna i stället! Vi får på köpet ett mera aktivt jordbruk, fler arbetstillfällen i jordbruk och förädlingsindustri.

(saxat från LRF Ungdoms hemsida)

Får erkänna att jag aldrig förstått det här argumentet. Fine, Sverige betalar mer till EU än vi får ut. Men skulle det verkligen vara fel?
De flesta människor i Sverige betalar mer i skatt än vi får i bidrag från staten varje år. Jag tycket inte det är fel, vi får mängder av saker tillbaka. Sjukvård, skola, domstolsväsende och försvar. Sådant ett samhälle behövder, och sådant det blir billigare att köpa gemensamt.
Varför tror vi EU skulle fungera annorlunda? Vi behöver gränsöverskridande instutitioner. Folk som hanterar gränsöverskridande problem, såsom brottslighet, miljöproblem och influensaepedemier. Är det verkligen en så pass främmande tanke att detta är någonting vi måste betala för?
Polen borde verkligen inte kamma hem 100 miljarder i jordbruksstöd varje år...vi kan visst betala ut pengar, men bara till länder i kris, som Grekland, Spanien och Portugal. Det tycker jag i första hand ska ske i form av lån i sådana fall, pengar vi får tillbaka.
Vi tar alla del av EUs, institutioner, och då kan vi alla vara med att betala! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar