fredag 22 februari 2013

Om utbildningspolitik

Var på möte hos centern för någon månad sedan, med en ledamot för utbildningsutskottet. Han var bra på sitt jobb, han hade den där ogripbara närvaron du bara måste ha som bra politiker. Men framförallt var han väldigt ärlig om vad han tyckte om den svenska skoldebatten.

"Den svenska utbildningsdebatten är [CENSUR] antiintellektuell. Utbildningspolitik är väldigt komplicerat, det tar tid att utvärdera resultaten. Därför har den svenska debatten begränsat sig till teknikaliteter ingen egentligen kunde bry sig mindre om. RUT-avdrag för läxhjälp, eller betyg ett eller två år tidigare, jag vet ärligt talat inte om det spelar någon roll."

(fritt hågkommet)

Kan inte annat än att hålla med. Läst en rad debattartiklar nu på senare tid om huruvida gymnasiet borde bli obligatoriskt. Detta har följts av en rad, om möjligt ännu mer meningslösa artiklar angående antagningskraven.

Nuförtiden krävs godkänt i tolv olika ämnen för att bli antagen till ett teoretiskt program. Åtta till ett yrkesförberedande. Björklund vill behålla kraven, medan Ibraham Baylan och socialdemokraterna vill sänka dom, godkänt i åtta ämnen ska räcka.

På min tid var du tvungen att ha godkänt i tre ämnen för att börja ett yrkesförberedande program, sex för naturvetenskapligt och sju för samhällsvetenskapligt. Det spelade egentligen ingen roll. Det var många fler sökande än det fanns platser, och du var ändå tvungen att ha minst 160 meritpoäng för att exempelvis komma in på naturvetenskaplig linje. Hotell/Restaurang och hårfrisösprogrammet låg för övrigt betydligt högre än så - på uppåt 220 poäng.

Kunde Ibraham Baylan, samt vår förmodat liberala utbildningsminister, vara goda nog att låta marknadskrafterna sköta sitt, och ägna sin tid och energi åt någonting relevant?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar