lördag 2 februari 2013

Nörderi

Färdighet: Nörderi
Typ: Sekundär, B
Yrken: Fysiker, lärare, arbetslös.
Grundegenskap: INT
Special: Alla nördar har nörderi som primär färdighet

Nivåer:

0. Icke-Nörd

Tack vare arbetsförmedlingens kurs, kan du sätta på datorn, ansluta till internetet, och skicka "E-brev" till hela bekantskapskretsen!


1. Nördlärling

Nörden har prövat vanliga MMORPGs såsom WOW och Warhammer Online.

Nörden har lärt sig söka på google. Nörden kan komma ihåg samtliga sina lösenord utan att skriva dem på en post-it-lapp/klistra upp dessa på datorskärmen.

Nörden vet vad ett datorvirus är, och varför man inte öppnar mail från främmande kontakter.

Nörden har lärt sig hitta och konsumera pornografi, utan att betala för denna.

2. Nördgesäll


Nörden har prövat ett eller flera rollspel, och är tillräckligt insatt för att veta vad ett B-FV är för någonting.

Nörden tar reflexmässigt avstånd från allt som kräver ansträngning och/eller betalning, och är därför flitig användare av minst två fildelningssajter. Nörden har lärt sig läsa kommentarer på sina torrents.

Nörden har tillskansat sig enklare datorkunskaper, och har lärt sig cracka spel medelst hjälp av filer och färdiga instruktioner  Nörden kan även hjälpligt knacka sig fram på minst ett programspråk.

Nörden älskar och dyrkar VLC-player.


3. Kunnig nörd

Nörden har klarat tetris.

Nörden är flitig användare av minst fem fildelningstjänster, och seedar regelbundet egna torrents.

Nörden besitter tillräckliga datorkunskaper för att editera registerfiler, cracka enklare spel, samt lösa enklare datorproblem, något hen alltsomoftast blir tvingad till av sin närmaste omgivning.

Nörden besitter ett digert förråd av både meningslös och användbar information. Nörden kan genom sitt minne och internet-prowess få fram information som inte är självklart tillgänglig.

Nörden har editerat wikipedia.

4. Sann Nörd


Nörden har klarat nethack.

Nörden har lärt sig hantera Newsgroups, ett elegant verktyg, från en mer civiliserad tidsålder. Nörden seedar regelbundet på minst tre torrentsajter. Nörden är till på detta en erkänd editor på wikipedia, och får regelbundet cred för detta.

Nörden hyser ett illa dolt förakt för windows, och har börjat experimentera med nya operativsystem.

Nörden är nertjatad av vänner/släktingar som vill ha hjälp med sina datorproblem


5. Ärkenörd

Nörden har klarat Dwarven Fortress.

Nörden använder en modifierad LINUX-kenel hen själv varit med om att ta fram. Nörden ansluter till nätet via en krypterad VPN-tunnel, något som behövs, då nörden är svartlistad av internationella mediekonglomerat.

Nörden refereras till  (och med vördnad!) på mindre nördars bloggar.

Nörden är en auktoritet på minst ett av följande:

a) Esperanto
b) lojban
c) Klingonska
d) quencha (obskyr alvisk dialekt)
 .
Vilt främmande människor ringer regelbundet upp nörden med jobberbjudanden. Något som vore behändigt, om dessa bara ville kommunicera på Nördens nivå (minst  B-FV 3 i nörderi!)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar