lördag 9 juni 2012

Lite om AS

Håller på att läsa en bok om Aspergers Syndrom av Anna Stadler.

Alla som någonsin träffat mig mer än några sekunder vet om att jag är något av en, om vi använder Snapes uttryck, insufferable know-it-all. Jag uppbär min titel med stolthet.

I likhet med många andra i samma kategori kan jag iaf känna igen mig i många av dragen som brukar förknippas med aspergers syndrom, en modediagnos man stundtals blir tilldelad på grundval av intelligens och originalitet..

Vad som gör Stadlers bok intressant är att den uteslutande handlar om s.k. subkliniskt aspergers syndrom, alltså om personer som bara uppfyller vissa av de kriterier man måste uppfylla för att få en diagnos. Stadler anser att subkliniska varianter finns av alla diagnoser, och att man snarast borde gradera besvär dimensionellt  (T.ex på en skala från ett till hundra) än kategoriskt (ja eller nej), då man mycket väl kan uppleva problem utan att ha gjort sig förtjänt av en diagnos.

Ett utdrag:

Psykoterapeuter som tar emot "vanliga" patienter, arbetar oftast med psykiska problem som ligger under brytningsgränsen för kriterierna enligt psykiatrimanualerna, dvs. de psykiska svårigheterna kan innebära allt från klara tecken till mycket svaga tecken på ett syndrom. Ju svagare dessa tecken ter sig desto mer hypotetisk blir också diagnosen och desto viktigare blir också samarbetet med patienten som själv är den störste experten på sina problem.
s. 39


Tror det ligger mycket i vad Adler säger...skulle vara bättre om man organiserade hela psykiatrin på det sättet. Då kunde man se att en person som enligt det ena perspektivet är helt frisk ligger precis på gränsen till sex olika diagnoser. För att en sådan person ska få hjälp idag krävs originalitet, intelligens och en förmåga att lyfta på röven och jobba.  Detta är förmågor som allt som oftast saknas inom den svenska psykiatrin, för att inte säga samhället i allmänhet.

Tycker hittills Stadler har varit väldigt intressant och givande, kommer återkomma mer fler reflektoiner/funderingar.

Bokens fullständiga titel är Konflikt, missförstånd, ensamhet - Återspeglingar av Aspergers syndrom hos vuxna? Den är utgiven av recito och bör finnas på varje bibliotek med självaktning.

MvH/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar